Promotion โครงการลาวัลเล่ (LHM)


โครงการลาวัลเล่เดอะวินเทจ
สถานที่ตั้ง หลักกิโลเมตรที่ 8 ถนนหนองพลับ-หัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 หินเหล็กไฟ
โทรศัพท์ : 062-6055115
Email     : [email protected]

บ้านแปลง D67
  • พื้นที่ 121.50 ตรว.
  • พื้นที่ใช้สอย 104 ตรม.
  • บ้าน 1 ชั้น
  • 3 ห้องนอน
  • 2 ห้องน้ำ
  • 1 พื้นที่รับแขก
  • 1 พื้นที่ทานข้าว
  • 1 พื้นที่ครัว
  • ที่จอดรถ 2 คัน

ราคาปกติ 5,185,000 บาท
ราคาพิเศษ 4,185,000 บาท


บ้านแปลง D76
   • พื้นที่ 140.80 ตรว.
   • พื้นที่ใช้สอย 104 ตรม.
   • บ้าน 1 ชั้น
   • 3 ห้องนอน
   • 2 ห้องน้ำ
   • 1 พื้นที่รับแขก
   • 1 พื้นที่ทานข้าว
   • 1 พื้นที่ครัว
   • ที่จอดรถ 2 คัน

  ราคาปกติ 5,685,000 บาท
  ราคาพิเศษ 4,685,000 บาท


บ้านแปลง D93
    • พื้นที่ 115 ตรว.
    • พื้นที่ใช้สอย 104 ตรม.
    • บ้าน 1 ชั้น
    • 3 ห้องนอน
    • 2 ห้องน้ำ
    • 1 พื้นที่รับแขก
    • 1 พื้นที่ทานข้าว
    • 1 พื้นที่ครัว
    • ที่จอดรถ 2 คัน

   ราคาปกติ 5,145,000 บาท
   ราคาพิเศษ 4,145,000 บาท


โครงการลาวัลเล่ไลท์
สถานที่ตั้ง หลักกิโลเมตรที่ 14 ถนน หนองพลับ – หัวหิน ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 062-605-5115
Email     : [email protected]

บ้านแปลง A50
  • พื้นที่ 175 ตรว.
  • พื้นที่ใช้สอย 105 ตรม.
  • บ้าน 1 ชั้น
  • 3 ห้องนอน
  • 2 ห้องน้ำ
  • 1 พื้นที่ครัว
  • ที่จอดรถ 4 คัน

ราคาปกติ 4,640,000 บาท
ราคาพิเศษ 4,140,000 บาท


โครงการลาวัลเล่ทาวน์ 3
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 5 ถนน หนองพลับ-หัวหิน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771100
โทรศัพท์ : 062-605-5115
Email     : [email protected]

บ้านแปลง D5 , D7
  • พื้นที่ 18 ตรว.
  • พื้นที่ใช้สอย 165 ตรม.
  • อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
  • 1 ห้องนอน
  • 3 ห้องน้ำ
  • 1 พื้นที่เก็บของ
  • ห้องโถงเพื่อทำการค้า,ที่จอดรถหน้าอาคาร

ราคาปกติ 5,244,000 บาท
ราคาพิเศษ 4,744,000 บาท


บ้านแปลง D8
   • พื้นที่ 25.30 ตรว.
   • พื้นที่ใช้สอย 165 ตรม.
   • อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
   • 1 ห้องนอน
   • 3 ห้องน้ำ
   • 1 พื้นที่เก็บของ
   • ห้องโถงเพื่อทำการค้า,ที่จอดรถหน้าอาคาร

  ราคาปกติ 5,624,000 บาท
  ราคาพิเศษ 5,124,000 บาท


โครงการลาวัลเล่ หัวหิน
หลักกิโลเมตรที่ 14 ถนน หนองพลับ – หัวหิน ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 062-6055115
Email     : [email protected]

บ้านแปลง 36H
   • พื้นที่ 117 ตรว.
   • พื้นที่ใช้สอย 215 ตรม.
   • บ้าน 1 ชั้น
   • 3 ห้องนอน
   • 3 ห้องน้ำ
   • 1 พื้นที่รับแขก 1 พื้นที่ทานข้าว 1 พื้นที่ครัว
   • ที่จอดรถ 2 คัน

  ราคาปกติ 6,890,000 บาท
  ราคาพิเศษ 5,890,000 บาท