Verde (เวอร์เด้)

รายละเอียด

 • บ้าน 1 ชั้น
 • 2 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 1 คัน
 • พื้นที่ 37 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 55 ตรม.
ภายนอก

Vino (วีโน่)

รายละเอียด

 • บ้าน 2 ชั้น
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • พื้นที่ 60 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 150 ตรม.
ภายนอก

Vista (วีสต้า)

รายละเอียด

 • บ้าน 1 ชั้น
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 2 คัน
 • พื้นที่ 60 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 104 ตรม.
ภายนอก

Viva (วีว่า)

รายละเอียด

 • บ้าน 2 ชั้น
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 1 คัน
 • พื้นที่ 40 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 110 ตรม.
ภายนอก

Vivian (วิเวียน)

รายละเอียด

 • บ้าน 1 ชั้น
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 1 คัน
 • พื้นที่ 40 ตรว.
 • พื้นที่ใช้สอย 65 ตรม.
ภายนอก