ลาวัลเล่ Special Promotion

ลาวัลเล่ Projects

ลาวัลเล่ เลอ วาน่า

โครงการบ้านเดี่ยว
บน ถ.หนองพลับ-หัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ราคาเริ่มต้น 1.9 ล้านบาท 


ลาวัลเล่ เดอะวินเทจ

โครงการบ้านเดียวและบ้านแฝด
บน ถ.หนองพลับ-หัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ราคาเริ่มต้น 1.7 ล้านบาท 


ลาวัลเล่ ทาวน์ 3

โครงการบ้านทาวน์โฮม
บน ถ.หนองพลับ-หัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ราคาเริ่มต้น 1.6 ล้านบาท 


ลาวัลเล่ ทาวน์ 2

โครงการบ้านทาวน์โฮม
บน ถ.เพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท 


ลาวัลเล่ วิลเลจทาวน์

โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม
บน ถ.หนองพลับ-หัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ราคาเริ่มต้น 9 แสนบาท